ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกาศชำระเงินลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เรื่อง ประกาศชำระเงินลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โดย นักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อชำระเงินลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมได้ที่ งานงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น


วันที่ 28 ตุลาคม 2566 - รับชม : 24 ครั้ง