2 พฤศจิกายน 2566 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มอบหมายให้งานสวัสดิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มอบหมายให้ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และตรวจสารเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับโรงพยาบาลจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร *** ดูรูปภาพทั้งหมด ***