ที่ตั้ง/แผนผัง

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
219 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042970299

ขอเส้นทางไปที่ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

...