อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำสถานศึกษา

อักษรย่อสถานศึกษ
สีประจำสถานศึกษา
ต้นไม้ประจำสถานศึกษ
วท.สน. (SNKTC) 
สีน้ำเงิน-ขาว

 
ดอกอินทนิลน้ำ