อัตลักษณ์/เอกลักษณ์สถานศึกษา


อัตลักษณ์  
     "ยกมือไหว้แบบไทย  แต่งกายถูกระเบียบ"  

เอกลักษณ์สถานศึกษา  
     "เด่นนวัตกรรม  นำสู่บริการสังคม"