10 พฤศจิกายน 2566 นายศราวุธ วงศ์พงษ์คำ รองผู้อำนวยการ ฝ่าย วิชาการ เป็นประธานในการประชุม

วันนที่ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น นายศราวุธ วงศ์พงษ์คำ รองผู้อำนวยการ ฝ่าย วิชาการ เป็นประธานในการประชุม ครูผู้ควบคุมทีมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2