14 พฤศจิกายน 2566 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดเเบบสากล งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน *** ดูรูปภาพทั้งหมด ***