15 พฤศจิกายน 2566 นายศราวุธ วงศ์พงษ์คำ รองผู้อำนวยการ ฝ่าย วิชาการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันทักษะ..

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายศราวุธ วงศ์พงษ์คำ รองผู้อำนวยการ ฝ่าย วิชาการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ครับ