อัลบัมทั้งหมด

23 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข1 (นาเวง) ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน...

18 พฤศจิกายน 2566 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566

14 พฤศจิกายน 2566 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

14 พฤศจิกายน 2566 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน นักศึกษา

14 พฤศจิกายน 2566 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

15 พฤศจิกายน 2566 นายศราวุธ วงศ์พงษ์คำ รองผู้อำนวยการ ฝ่าย วิชาการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันทักษะ..

10 พฤศจิกายน 2566 นายศราวุธ วงศ์พงษ์คำ รองผู้อำนวยการ ฝ่าย วิชาการ เป็นประธานในการประชุม

1 พฤศจิกายน 2566 แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล จัดโครงการทำบุญตักบาตร

2 พฤศจิกายน 2566 ต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินธุรกิจของทีมธุรกิจ โครงการอาชีวะสร้างสรรค์

2 พฤศจิกายน 2566 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มอบหมายให้งานสวัสดิการ

7 พฤศจิกายน 2566 นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ รองผู้อำนวนการฝ่ายแผนงาน

1 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่พันตรี เศรษฐพงษ์ สาลีโส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

27 ตุลาคม 2566 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ครู ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต

26-27 ตุลาคม 2566 ฝ่ายปกครองวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เข้าร่วม ออกตรวจเตือนเฝ้าระวัง

27 ตุลาคม 2566 นายศราวุธ วงศ์พงษ์คำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ

27 ตุลาคม 2566 การสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง (ครูพิเศษ) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

29 ตุลาคม 2566 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พร้อมด้วย

30 ตุลาคม 2566 ายศราวุธ วงศ์พงษ์คำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนการเรียนของ นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2567

31 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2566

25 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา

25 ตุลาคม 2566 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการ

23 ตุลาคม 2566 นายณรงค์ศักดิ์ ชะเอม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

10 - 11 ตุลาคม 2566 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัย

12 ตุลาคม 2566 ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา

16 ตุลาคม 2566 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

19 ตุลาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการโครงการแนะแนวศึกษาต่อ

19 ต.ค. 66 พิธีสมโภชพระพุทธนาเวงวุฒิชัย และ พระวิษณุกรรม

13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช

12 ตค. 66 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ

9 ตค. 66 ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย

10 ตค. 66 การประชุมเตรียมความพร้อม โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนฝึกงาน

10 ตค. 66 ร่่วมด้วยช่วยกันขัดล้างทำความสะอาดบริเวณลานประดิษฐานองค์พระ

6 ตค. 66 การประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา เรื่อง การอนุมัติผลการเรียน

4 ตค. 66 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยใหม่

มุทิตา กษิณานุสรณ์ 2566

28 กย. 66 นายวิชา อาญาเมือง...

13 ตค. 65 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล